به وب سایت دکتر امین شیروانی خوش آمدید!

برچسب همه پست ها جلو بودن دندان

جلو بودن فک بالا

جلو بودن فک و دندان ها

به طور کلی می توان گفت که اغلب بی نظمی های دندانی از جمله جلو بودن فک و دندان ها علل استخوانی و دندانی دارند. برای مثال وقتی دندان های فک بالا جلو هستند ممکن است استخوان فک بالا جلو باشد یا استخوان در محل صحیح بوده و فقط دندان ها جلو باشند. در برخی موارد نیز ممکن است هم استخوان و هم دندان ها جلو باشند. با این مقدمه می توان ناهنجاریهایی که به طور کلی جلو بودن فک و دندان ها  گفته می شوند را به اشکال زیر طبقه بندی کرد.

بیرون زدگی دندان ها یا جلو بودن دندان ها در دو فک (پروتروژن دندانی)

جلو بودن دندانها

جلو بودن دندانها

در این شکل از بی نظمی دندانی به علت کمبود فضا دندان های دائمی بیمار در قوس بزرگتری قرار گرفته و به طور نسبتاً منظم ولی بیرون زده قرار می گیرند به این حالت به اصطلاح پروتروژن دندانی گفته می شود. اگر مقدار این بیرون زدگی به حدی باشد که بیمار نتواند لب های خود را بدون فشار به هم برساند ممکن است با کشیدن چند دندان دائمی بتوان دندان های بیرون زده را در فضای دندان های کشیده شده عقب برد و ظاهر بیرون زده دندان ها و فشار موجود بر لب را اصلاح نمود.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather

بیشتر بخوانید