به وب سایت دکتر امین شیروانی خوش آمدید!

دسته بندی همه پست ها در : دندان های نهفته

دندان های نهفته

دندان نهفته

دندان های نهفته

دندان های نهفته

دندان نهفته اغلب دندانی از دندان های دائمی است که در سن مورد انتظار رویش نیافته است. شایعترین دندان های نهفته دندان های عقل هستند که اغلب به دلیل کمبود فضا امکان رویش نمی یابند. خارج کردن دندان های عقل نهفته با نظر دندانپزشک بیمار در سن مناسب انجام می شود.

دندان نیش نهفته نیز از شایعترین دندان های نهفته دائمی است. کمبود فضا و بعضاً ژنتیک در بروز این مشکل تاثیر دارند. درمان بیماران با نهفتگی دندان نیش دائمی از درمان های پیچیده ارتودنسی محسوب می گردد. چنانچه نهفتگی عمیق وجود داشته باشد ممکن است درمان تسهیل رویشی (Forced eruption) انجام گردد.

 

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
بیشتر بخوانید
دندان های غایب

دندان اضافه و دندان غایب

دندان های اضافی

دندان اضافی

دندان اضافی

وجود دندان های اضافی در سیستم دندانی باعث بی نظمی دندانی می گردد. شایعترین دندان اضافه، دندانی اضافه در خط وسط فک بالاست که بدان مزیودنس گویند. تشخیص به موقع دندان های اضافی در درمان موفق بسیار مهم بوده چرا که عدم درمان به موقع می تواند باعث بی نظمی شدید دندانی و عدم رویش دندان های مجاور گردد که درمان ارتودنسی را بسیار پیچیده خواهد کرد.توجه به اینکه نکته لازم است که هر بی نظمی دندانی را نمی توان به علت وجود دندان های اضافه دانست. به عبارت دیگر در بسیاری از مورادیکه بیماران یا والدین آن ها از وجود دندان اضافه شکایت دارند دندان مذکور دندان اضافه نبود. بلکه دندان دائمی است که فضای کافی برای رویش نداشته است.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather

بیشتر بخوانید