به وب سایت دکتر امین شیروانی خوش آمدید!

دسته بندی همه پست ها در : دندانهای غایب و اضافه

دندان های غایب

دندان اضافه و دندان غایب

دندان های اضافی

دندان اضافی

دندان اضافی

وجود دندان های اضافی در سیستم دندانی باعث بی نظمی دندانی می گردد. شایعترین دندان اضافه، دندانی اضافه در خط وسط فک بالاست که بدان مزیودنس گویند. تشخیص به موقع دندان های اضافی در درمان موفق بسیار مهم بوده چرا که عدم درمان به موقع می تواند باعث بی نظمی شدید دندانی و عدم رویش دندان های مجاور گردد که درمان ارتودنسی را بسیار پیچیده خواهد کرد.توجه به اینکه نکته لازم است که هر بی نظمی دندانی را نمی توان به علت وجود دندان های اضافه دانست. به عبارت دیگر در بسیاری از مورادیکه بیماران یا والدین آن ها از وجود دندان اضافه شکایت دارند دندان مذکور دندان اضافه نبود. بلکه دندان دائمی است که فضای کافی برای رویش نداشته است.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather

بیشتر بخوانید