به وب سایت دکتر امین شیروانی خوش آمدید!

متخصص ارتودنسی

سوابق علمی

دکتر امین شیروانی متخصص ارتودنسی در اصفهان طی نزیک به دو دهه حضور در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در فعالیت های علمی پژوهشی مختلفی شرکت فعال داشته است. ایشان در دوران دانشجویی در مسوولیتهای زیر فعالیت داشته اند:

دکتر شیروانی در طی دوران طرح پس از گذراندن دوره آموزشی دندانپزشکی قانونی در سازمان پزشکی قانونی کشور در تهران (۱۳۸۲) به عنوان دندانپزشک قانونی در سازمان پزشکی قانونی مشغول به فعالیت شد که تاکنون نیز با حکم ریاست سازمان پزشکی قانونی کشور به عنوان کارشناس رسمی این سازمان به همکاری خود ادامه داده است.

دکتر شیروانی پس از پایان طرح با شرکت در آزمون سراسری تخصص دندانپزشکی در سال ۱۳۸۴ با رتبه کشوری ۷ در رشته ارتودنسی مشغول تحصیل شد و پس از اخذ بورد تخصصی در سال ۱۳۸۸ به عنوان استادیار بخش ارتودنسی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به عضویت هیات علمی این دانشگاه در آمد. در زیر بخشی از فعالیت های پژوهشی ایسان به اختصار آمده است.

سخنرانیهای دکتر امین شیروانی در کنگره ها:

• Davoodian M, Shirvani A, Behnaz M.Working With Dolphin Cephalometric Software. 8th congress of Iranian Association of Orthodontists.‎ ۲۰۱۰; Tehran-Iran. Speech.
• Shirvani A, Ghorbanipour R. Development of a Questionnaire to Assess the Psychosocial Impact of Dental Aesthetics.7th Congress of Iranian Association of Orthodontists.‎ ۲۰۰۹; Hamedan-Iran. Poster.
• Shirvani A. Effect of Plastic Deformation of Retraction Springs on Anchorage System.7th Congress of Iranian Association of Orthodontists.‎ ۲۰۰۹; Hamedan-Iran. Poster.
• Shirvani A. Medical Ethics and Dental Malpractices. Congress of Dental Ceramics and Full Ceramic Restorations. Sep 2013. Isfahan- Iran. Speech.
• Shirvani A. Dental malpractice: A legal perspective. The 16th international congress of Iranian Association of Endodontists. Aug 2014. Isfahan- Iran. Speech.

 

مقالات دکتر امین شیروانی:

• Sadeghian S, Shirvani A, Fakhari N. Morphometric analysis of nasal profile in patients with Cl II skeletal malocclusion. Journal of Isfahan Dental School 2013; 8( 6):503-511.
• Amnaie AR, Nasiri M, Adib M, Shirvani A. Relationship between self-concept and satisfaction with tooth alignment and demand for orthodontic treatment and professionally determined orthodontic needs. Journal of Isfahan Dental School 2012; 7( 5):656-61.
• Firoozeie Gh, Golestaneh A, Shirvani A.Changes in Bite Force and Electromyographic Activities of Masticatory Muscles in Prognathic Patients after Orthognathic Surgery. JIDA‎ ۲۰۰۹;۲۱(۳):۲۰۲-۲۰۸.[ISSN: 6428-1024]
• Alavi Sh, Shirvani A. Finite Element Analysis of Three Dimensional Force System from Beta Titanium and Steel Preactivated Retraction Springs.Journal of Isfahan Dental School 2009;5(1):13-23.
• Jahanshahi Gh, Talebi A, Shirvani A. Expression of bcl-2 in The Epithelial Lining of Odontogenic Keratocysts. Journal of Dentistry‎ ۲۰۰۶;۳(۱):۳۰-۳۵.
[ ISSN: 1735-2150]
• Ghalyani P, Keyhan A, Shirvani A. Effect of an Aerosol-Reduction Device on Spreading Infected Aerosols During Ultrasonic Scaling. Journal of Dentistry
۲۰۰۳;۱۶(۲):۵-۱۰.
• Shirvani A. Challenges of Publishing Medical Research. Research in Medical Sciences Journal 2001;6(2):1-4.
• Shirvani A. How to Use Medical Resources. Research in Medical Sciences Journal 2000;5(1):1-5.

راهنمایی پایان نامه توسط دکتر امین شیروانی:

Undegraduate Thesis:
• Morphometric analysis of nasal profile in patients with Cl II skeletal malocclusion. Department of Orthodontics. Isfahan University of Medical Sciences. Fakhari N, 2013.

Postgraduate Thesis:
• Assessment of Predictive Variables of Lip Profile After Orthodontic Treatment Using a Multivariable Regression Model. Department of Orthodontics. Isfahan University of Medical Sciences. Abbasi S, 2014.

دکتر امین شیروانی متخصص ارتودنسی
بیوگرافی

دکتر امین شیروانی متخصص ارتودنسی و عضو هیات علمی بخش ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد.

سوابق حرفه ای

دکتر امین شیروانی از بدو فراغت از تحصیل به عنوان متخصص ارتودنسی و عضو هیات علمی دانشگاه در شوراها و انجمن های حرفه ای مختلفی عضویت فعال داشته اند.

جوایز و عناوین

دکتر امین شیروانی در دوران تحصیل همواره از دانش آموزان و دانشجویان ممتاز بوده و در سال ۱۳۸۴ به عنوان دانشجوی نخبه کشوری مورد تقدیر قرار گرفته اند.