به وب سایت دکتر امین شیروانی خوش آمدید!

متخصص ارتودنسی

سوابق حرفه ای

عضویت دکتر امین شیروانی متخصص ارتودنسی در سازمان های حرفه ای:

  • عضویت در کالج جراحان دندانپزشک بریتیش کلمبیا – کانادا ( اردیبهشت ۱۳۹۴ تا کنون)
  • عضویت در انجمن دندانپزشکان بریتیش کلمبیا- کانادا ( اردیبهشت ۱۳۹۴ تا کنون)
  • عضویت در انجمن دندانپزشکان کانادا ( اردیبهشت ۱۳۹۴تا کنون)
  • عضویت در انجمن ارتودنتیست های آمریکا (اردیبهشت ۱۳۹۴ تا کنون)
  • عضویت در فدراسیون جهانی ارتودنتیست ها (اردیبهشت ۱۳۸۹ تا کنون)
  • عضویت در انجمن ارتودنتیست های ایران (آبان ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲)
  • عضویت در سازمان نظام پزشکی ایران – اصفهان ( آذز ۱۳۸۲ تا کنون)

جوایز و عناوین

دکتر امین شیروانی در دوران تحصیل همواره از دانش آموزان و دانشجویان ممتاز بوده و در سال ۱۳۸۴ به عنوان دانشجوی نخبه کشوری مورد تقدیر قرار گرفته اند.

سوابق علمی

دکتر امین شیروانی در طی نزدیک به دو دهه حضور در دانشگاه، در فعالیت های علمی و پژوهشی مختلفی به عنوان مجری و مشاور شرکت داشته است.

دکتر امین شیروانی متخصص ارتودنسی
بیوگرافی

دکتر امین شیروانی متخصص ارتودنسی و عضو هیات علمی بخش ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد.