به وب سایت دکتر امین شیروانی خوش آمدید!

متخصص ارتودنسی

سوابق حرفه ای

عضویت دکتر امین شیروانی متخصص ارتودنسی در سازمان های حرفه ای:

  • عضویت در کالج جراحان دندانپزشک بریتیش کلمبیا – کانادا ( اردیبهشت ۱۳۹۴ تا کنون)
  • عضویت در انجمن دندانپزشکان بریتیش کلمبیا- کانادا ( اردیبهشت ۱۳۹۴ تا کنون)
  • عضویت در انجمن دندانپزشکان کانادا ( اردیبهشت ۱۳۹۴تا کنون)
  • عضویت در انجمن ارتودنتیست های آمریکا (اردیبهشت ۱۳۹۴ تا کنون)
  • عضویت در فدراسیون جهانی ارتودنتیست ها (اردیبهشت ۱۳۸۹ تا کنون)
  • عضویت در انجمن ارتودنتیست های ایران (آبان ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲)
  • عضویت در سازمان نظام پزشکی ایران – اصفهان ( آذز ۱۳۸۲ تا کنون)

جوایز و عناوین

دکتر امین شیروانی در دوران تحصیل همواره از دانش آموزان و دانشجویان ممتاز بوده و در سال ۱۳۸۴ به عنوان دانشجوی نخبه کشوری مورد تقدیر قرار گرفته اند.

دکتر امین شیروانی متخصص ارتودنسی
بیوگرافی

دکتر امین شیروانی متخصص ارتودنسی و عضو هیات علمی بخش ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد.

سوابق علمی

دکتر امین شیروانی در طی نزدیک به دو دهه حضور در دانشگاه، در فعالیت های علمی و پژوهشی مختلفی به عنوان مجری و مشاور شرکت داشته است.