به وب سایت دکتر امین شیروانی خوش آمدید!

متخصص ارتودنسی

جوایز و عناوین

دکتر امین شیروانی متخصص ارتودنسی طی دوران تحصیلات پیش از دانشگاه  از دانش آموزان  ممتاز سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان بود. ایشان در طی دوران دانشگاه نیز تقدیر نامه های متعددی تحت عنوان دانشجوی نمونه دریافت داشته و در سال ۱۳۸۴ به عنوان دانشجوی نخبه کشوری مورد تقدیر قرار گرفته اند. برخی از عناوین به شرح زیر است.

جوایز و عناوین دکتر امین شیروانی متخصص ارتودنسی :

• Certificate of Merit as Outstanding Student of Isfahan University of Medical Sciences. Vice Chancellor of Education (June 2007).
• Ranked 7 in Nation Wide Entrance Examination for Dental Residency (2005).
• Certificates of Appreciation for Research and Educational Cooperation with Isfahan Medico legal Organization (July 2005).
• Certificates of Appreciation for Student Research Activities, Vice Chancellor of Research, Isfahan University of Medical Sciences (2002).
• Award Winner of National Congress of Iranian Dental Students, Isfahan-Iran (2001).
• Ranked 67/200000 in Nation Wide Entrance Examination for Iranian Universities (1997).

دکتر امین شیروانی متخصص ارتودنسی
بیوگرافی

دکتر امین شیروانی متخصص ارتودنسی و عضو هیات علمی بخش ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد.

سوابق حرفه ای

دکتر امین شیروانی از بدو فراغت از تحصیل به عنوان متخصص ارتودنسی و عضو هیات علمی دانشگاه در شوراها و انجمن های حرفه ای مختلفی عضویت فعال داشته اند.

سوابق علمی

دکتر امین شیروانی در طی نزدیک به دو دهه حضور در دانشگاه، در فعالیت های علمی و پژوهشی مختلفی به عنوان مجری و مشاور شرکت داشته است.