به وب سایت دکتر امین شیروانی خوش آمدید!

متخصص ارتودنسی

بیوگرافی

دکتر امین شیروانی در سال ۱۳۷۶ با رتبه ممتاز در آزمون سراسری در رشته دندانپزشکی دانشکده دندانپزشکی اصفهان پذیرفته و مشغول به تحصیل شد. وی در دوران تحصیل در فعالیت های پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مشارکت فعال داشته و در بیش از ۳۰ کارگاه روش تحقیق و سایر مهارت های پژوهشی به عنوان مدیر و مدرس کارگاه شرکت داشته است. ایشان در دو سال آخر تحصیل دوره دندانپزشکی عمومی فعالیت خود را به عنوان مدیر داخلی و مشاور علمی مجله “پژوهش در علوم پزشکی” در این حوزه ادامه دادند. دکتر شیروانی پس از فراغت از تحصیل در دوران تعهدات خدمت پس از گذراندن دوره آموزشی پزشکی قانونی در سازمان پزشکی کشور در تهران به عنوان دندانپزشک قانونی در سازمان پزشکی قانونی اصفهان مشغول شد که همکاری ایشان با این سازمان به عنوان کارشناس رسمی تاکنون ادامه یافته است. دکتر شیروانی پس از پایان دوره تعهدات خدمتی خود در سال ۱۳۸۲ در رشته ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی اصفهان پذیرفته شده و پس از پایان دوره ۴ ساله تخصص و با اخذ بورد تخصصی در این رشته به عنوان استادیار دانشکده دندانپزشکی اصفهان مشغول خدمت شده است. ایشان در سال ۱۳۹۳ موفق به دریافت بورد ملی و اجازه طبابت در کشور کانادا شده اند. دکتر امین شیروانی در حال حاضر در کلینیک تخصصی Clear Advantage Orthodontics در شهر ونکوور کانادا مشغول فعالیت درمانی هستند.

جوایز و عناوین

دکتر امین شیروانی در دوران تحصیل همواره از دانش آموزان و دانشجویان ممتاز بوده و در سال ۱۳۸۴ به عنوان دانشجوی نخبه کشوری مورد تقدیر قرار گرفته اند.

سوابق علمی

دکتر امین شیروانی در طی نزدیک به دو دهه حضور در دانشگاه، در فعالیت های علمی و پژوهشی مختلفی به عنوان مجری و مشاور شرکت داشته است.

سوابق حرفه ای

دکتر امین شیروانی از بدو فراغت از تحصیل به عنوان متخصص ارتودنسی و عضو هیات علمی دانشگاه در شوراها و انجمن های حرفه ای مختلفی عضویت فعال داشته اند.